Sabit (Batch) Asfalt Plenti Çalışma Sistemi

PAS-240-2

Sabit Asfalt Plenti; Asfalt üretiminde farklı fraksiyonlar halinde plent sahasında depolanmış olan agrega stoklardan alınır ve ayrı ayrı soğuk besleme silolarına beslenir. Her bir silo altındaki kapakların açıklığı ve taşıyıcı bandın hızı kontrol kabininden ayarlanır. Bantlar yardımıyla kurutucuya taşınır. Kurutucunun ucuna yerleştirilen brülör sayesinde agrega rutubetini kaybeder. Agrega nem oranının uygun olması için brülör sıcaklığı en 185°C olmalıdır. Brülör 185°C ‘den daha az sıcaklık verirse agrega nemini alamaz. Agrega neminin fazla olması durumunda da asfalt dayanıklılığı ve kalitesinin kötü yönde etkilemektedir. Kurutma ve ısıtma amacı ile brülörde yakıt olarak genellikle fuel-oil veya doğal gaz kullanılır.

Agrega kurutucudan çıktıktan sonra elevatörlere yönlendirilir. Buradan üretim kulesinin en üst kademesindeki elek ünitesine aktarılır. Elekler agregayı boyutlarına göre ayırıp, elek altındaki ayrı bunkerlerde biriktirirler. İlk elek, aşırı iri agreganın bunkerlere girmesini engelleyen koruyucu bir katmandır. Bu güvenlik eleğini, yukarıdan aşağıya, boyutları küçülerek giden iki ya da üç elek izler. Bu eleklerin boyutları; Asfalt plente ve yapılacak olan karışımın gradasyonuna bağlıdır. Elekler, ince taneleri ilk sıcak bunkere, irileri ise diğer bunkerlere aktarılacak şekilde tasarlanmıştır. Agreganın doğru bir şekilde elenebilmesi için elek yüzeyinin gelen agrega miktarı ile orantılı olması gerekmektedir. Eleklerin kapasitesinin aynı zamanda kurutucu ve mikserin kapasitesi ile de orantılı olması gerekmektedir.

Isıtılan ve elenen farklı boyutlardaki agregayı minimum ısı kaybı olacak şekilde depolamak için eleklerin altında her boyut için sıcak bunkerler bulunmaktadır. Üretimin devamlılığı bakımından, mikser çalışmaya başladığında, bunkerlerde iyi elenmiş yeterli agrega bulunmalıdır. Her bunkerde, agreganın belli bir seviyenin altına düştüğünü ya da çıktığını belirten göstergeler mevcuttur.

Elendikten sonra sıcak bunkerlerde stoklanan agrega karışıma katılmak için tartılır. İlk olarak iri devamında da orta ve ince agrega alınır. En sonda ise filler elevatörü ile taşınan filler, filler tartımında tartıldıktan sonra karışıma girer. Sıralamanın bu şekilde olmasının sebebi ince malzemenin kapak aralıklarından sızmasını engellemektir. Son bırakılan malzeme iri agrega karışımdaki boşlukları dolduracaktır.

Agrega, filler ve bitümden karışım için yeterli miktarda tartıldıktan sonra tartım bunkerinin altında yer alan miksere boşaltılır. Bunkerlerin kapağının açılmasından, mikserin kapağının açılmasına kadar geçen süreye karıştırma süresi denir. Karıştırma süresi agreganın üniform olarak dağılmasına ve tamamının bitüm ile kaplanmasına yetecek kadar uzun olmalıdır.

Malzemeler mikserde karıştırıldıktan sonra kapaklar açılarak damperli kamyona dökülür ve serim alanına götürülür.