Soğuk Asfalt Ve Sıcak Asfalt Arasındaki Farklar

asfalt-uygulamasi

Asfalt, otoyollarda araçların geçtiği hemen her alanda kullanılabilen, bir çeşit petrol yan ürünü olan yüksek kaliteli bir yol yapım malzemesidir ve asfalt plentinin doğru çalışması sonucunda asfalt edilir. Bu yan ürün akmaz, dayanıklı bir formdan katı forma kadar pek çok farklı sertliğe sahip olabilir. Günümüzde çok fazla kullanım alanı vardır fakat bizim en iyi bildiğimiz yol yapım alanında faaliyet göstermesidir. Asfaltın kaliteli yol yapımı sırasında kullanılması güvenlik ve konforu arttırır. Ancak yol özellikleri ve asfalt döşeme konusunda bazı farklılıklar söz konusu olduğunda sıcak asfalt ve soğuk asfalt olmak üzere 2 farklı asfalt tipinden söz etmek gerekir.

soguk-asfalt

     Soğuk asfalt; bozulma ve deformasyon nedeniyle hasar gören bitüm kısmını desteklemek için sıcak asfaltın kullanılmasının zor olduğu durumlarda daha düşük maliyeti ve daha kolay kullanımı ile bilinen asfalt çeşididir. Yol yüzeyine agrega/mıcır gibi doğal taşlarla karıştırılarak soğuk halde serilir. Hava koşullarının iyi olmadığı koşullarda, geçici düzeltmeler, ufak yamalar ve tamirler için kullanımlarda oldukça ekonomik bir seçenektir. Soğuk asfalt uygulanırken tamir edilmesi planlanan alan yeterli derecede kazılmalıdır. Kazılan çukurun kenarının dik kesilmesine dikkat edilmesi önemlidir ve çukur tamamen temizlenmelidir. Bu işlemin ardından soğuk asfalt çukura doldurulmalı ve hafif tümsek şeklinde olmasına dikkat edilmelidir. Soğuk asfalt, uygulama alanının yapısına göre el tokmağı, kürek, kompaktör veya silindir ile sıkıştırılmalıdır.

asfalt-uygulamasi

Sıcak asfalt ise, 145-160ºC sıcaklıkta kurutulmuş ve ısıtılmış agregayla, yaklaşık aynı sıcaklığa kadar ısıtılarak viskoz sıvı hale getirilmiş bitüm, karışım dizaynı oranlarına uygun olarak agrega kaba, ince ve filler içerecek şekilde en az 3 ayrı tane boyutu grubunun belirli oranlarda asfalt plentinde karıştırılmasıyla elde edilmektedir. Karışımdaki agrega ve bitüm oranları karışımın kullanılacağı tabakaya ve özelliğine bağlı olarak değişmekle birlikte karışımın yaklaşık %95’i agrega %5’i bitümdür. Sıcak karışım asfaltı dökülmeden önce ısıtılarak 300°C üzerinde yola dökülmektedir. Sabit ve mobil asfalt plentlerinde sıcak karışım asfaltı elde edilir.Asfalt yola dökülmeden ısıtıldığı için de viskozitesi azalmış olur. Sıvıların viskozitesi azaldıkça akış hızları artar.

Sıcak karışım asfaltı hava koşullarına dayanıklıdır. Rüzgâra, su baskınlarına ve asfaltın ısı emilimi; kar ve buzu diğer kaplama malzemelerinden daha hızlı eritir. Sıcak karışım asfalt çok çabuk soğuduğu için yolu açabilmektedir. Sabit ve mobil asfalt plentlerinin mukavemeti konusunda sıcak karışım asfalt, en dayanıklı kaplama asfalt çeşididir; bu nedenle yüksek trafikli yollarda ve otoyollarda kullanılmaktadır. Soğuk karışım asfalt, normal araç trafiği için yeterince güçlü değildir.

Sıcak asfalt esnektir. Soğuk asfalt, sıcak asfalt kadar güçlü olmasa da çok daha ekonomiktir ve hava koşullarının uygun olmadığı durumlarda geçici düzeltmeler için mükemmel bir seçenek olarak karşımıza çıkar. Sıcak asfalt tercihi yaparak elde edeceğiniz avantajların uzun vadede oldukça ciddi olacağını unutmamanız gerekir. Bu yüzden sabit ve mobil asfalt plentleri tercih edilmelidir. Sıcak asfalt ve soğuk asfalt arasında tercih yaparken mevsim koşullarını gözetmek yeterli olacaktır. Bununla birlikte sıcak asfalt hava koşullarına karşı dayanıklıdır. Hızlı soğutma özelliğine sahiptir ve yolu kapatma süresini minimuma indirir. Soğuk karışım asfalta oranla sıcak karışım asfalt uygulanan yerler daha dayanıklıdır.